вход регистрация

Начало » Книги » Мениджмънт » Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство

проф. д-р ик. н. Й. Коев, доц. д-р С. Вачков - Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство

ID48
ID Категория91
КатегорияМениджмънт
ИмеКратка енциклопедия по корпоративно ръководство
ISBN9789544495091
Година
Страници336
Автор(и)
ИздателСтено
Описание

Първото десетилетие на XXI век се характеризира с радикална промяна на световния икономически и социален ландшафт. Глобалната финансова и икономическа криза отпраща в историята редица класически теоретични концепции и практики, налагайки нови парадигми за управление на корпоративните структури от всички сфери на бизнеса. Ето защо познаването на арсенала от понятия, концепции и инструменти на съвременното социалноотговорно корпоративно ръководство (Social Responsibility Corporate Governance) трябва да бъде първата стъпка към разбирането на техния комплексен и динамичен профил. Настоящата „Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство“ е един скромен опит за решаване на тази задача. Въпреки своя ограничен обхват, това първо по рода си у нас издание включва основните понятия, представящи най-важните аспекти от ръководството и управлението на съвременните корпорации. С тях се представят моделите и принципите на ценностнобазираното управление, ключовите компетенции на стратегическото корпоративно ръководство, кръгът на заинтересованите лица (стейкхолдери), процеси и дейности в сферата на стратегическото планиране и целеполагане, концепциите и инструментите за финансово осигуряване на бизнеса, някои дименсии на маркетинга и логистиката, управлението на разходите и контролинга, отчетността и одита на корпорациите и др.

Създаден24/02/2011 07:38:34
Обновен